Tirzas pagasts. Lugas iestudējums, 1924,
Tirzas pagasts
Izrāde "Sprīdītis", 1954-03-06,
Skaistkalnes pagasts
Teātra izrāde, [19--]