Venta pie Piltenes, [192-],
Piltenes pilsēta
Landzes luterāņu baznīca, 1980,
Piltenes pagasts
Piltenes pilsdrupas, [193-],
Piltenes pilsēta
Plūdi Piltenē, 1926-01-01,
Piltenes pilsēta
Piltene. Meža dienas, [193-],
Piltenes pilsēta
Piltene, 1939,
Piltenes pilsēta
Piltenes pasta ēka, [19--],
Piltenes pilsēta
Piltenes pils drupas, 1926-01-01,
Piltenes pilsēta
Piltene. Pamatskola, [19--],
Piltenes pilsēta
Piltenes pils drupas, [192-],
Piltenes pilsēta
Plūdi Piltenē, 1926-01-01,
Piltenes pilsēta
Ielas skats Piltenē, [192-],
Piltenes pilsēta
Piltene. Tiltiņš pār Zvirbuļupīti, 1939,
Piltenes pilsēta
Piltene. Ielas skats, [190-],
Piltenes pilsēta