Centrālā viesnīca Strenčos, [192-?],
Strenču pilsēta
Strenči. Venteru viesnīcas lapene, [192-?],
Strenču pilsēta
Strenči. Centra viesnīcas dārzs, [192-?],
Strenču novads
Inčukalna pagasts. Kolāža, [191-?],
Inčukalna pagasts
Tukums. Tirgus laukums, [192-],
Tukuma pilsēta
Cēsis. Viesnīca "Tērvete", [1958],
Cēsu pilsēta
Jelgava. Tirgus laukums, [192-?],
Jelgava
Jelgava. Tirgus laukums , [192-?],
Jelgava
Jelgava. Tirgus laukums , [191-?],
Jelgava
Jelgava. Tirgus laukums, [192-?],
Jelgava
Jelgava. Tirgus laukums, [191-?],
Jelgava
Jelgava. Tirgotāji, 1937,
Jelgava
Jelgava. Tirgus laukums, [192-?],
Jelgava