Lielvārde. Viesnīca, [191-],
Lielvārdes pilsēta
Lielvārde. Rembates muiža, [1911?],
Lielvārdes pilsēta
Lielvārde. Rembates muiža, [191-?],
Lielvārdes pilsēta
Lielvārde. Rembates muiža, [191-?],
Lielvārdes pilsēta
Lielvārde. Rembates muiža, [191-?],
Lielvārdes pilsēta
Lielvārde. Rembates muiža, [191-?],
Lielvārdes pilsēta
Lielvārde. Rembates muiža, [191-?],
Lielvārdes pilsēta
Lielvārde. Ceļš uz Rembates muižu, [191-?],
Lielvārdes pilsēta
Rembates dzelzceļa stacija, [191-?],
Lielvārdes pilsēta
Lielvārdes muižas pils apkārtne, [191-?],
Lielvārdes pagasts
Lielvārdes luterāņu baznīca, [1935?],
Lielvārdes pilsēta
Lielvārdes pagasts. "Jaunzāģeru" mājas, [193-?],
Lielvārdes pagasts
Lielvārdes viduslaiku pilsdrupas, [193-?],
Lielvārdes pagasts
Lielvārdes muižas pils, [191-?],
Lielvārdes pagasts
Lielvārdes muižas pils, [191-?],
Lielvārdes pagasts
Lielvārdes muižas pils interjers, [191-?],
Lielvārdes pagasts