Lielvārdes stacija, [192-?],
Lielvārdes pilsēta
Lielvārdes stacija, [200-],
Lielvārdes pilsēta
Lielvārdes baznīcas gatve, [1914],
Lielvārdes pilsēta
Lielvārde. Ūdenskritums Rumbiņā, [193-],
Lielvārdes pilsēta
Lielvārde. Daugavas 6 klašu pamatskola, [192-],
Lielvārdes pilsēta
Lielvārdes luterāņu baznīca, [1934],
Lielvārdes pilsēta
Lielvārdes luterāņu baznīca, [1936],
Lielvārdes pilsēta
Rembates muiža, [190-],
Lielvārdes pilsēta
Lielvārde. Skats uz Daugavu, [192-],
Lielvārdes pilsēta
Lielvārdes luterāņu baznīca, 1979,
Lielvārdes pilsēta
Lielvārdes evanģēliski luteriskā baznīca, [193-],
Lielvārdes pilsēta
Lielvārde. Slūžas pie brūža drupām, [193-],
Lielvārdes pagasts
Lielvārde. Savrupmāja, [191-],
Lielvārdes pilsēta
Maijkomeršs Lielvārdē, 1927-05-21,
Lielvārdes novads
Maijkomeršs Lielvārdē, 1927-05-21,
Lielvārdes novads
Maijkomeršs Lielvārdē, 1927-05-21,
Lielvārdes novads
Maijkomeršs Lielvārdē, 1927-05-21,
Lielvārdes novads
Maijkomeršs Lielvārdē, 1927-05-21,
Lielvārdes novads