Sunākstes luterāņu baznīca, 1939-08,
Viesītes pagasts
Sunākstes luterāņu baznīca, 1939-08,
Viesītes pagasts
Sunākstes luterāņu baznīca, 1917,
Sunākstes pagasts
Sunākstes luterāņu baznīca, [193-],
Viesītes pagasts
Sunākstes luterāņu baznīcas iekšskats, [193-],
Viesītes pagasts
Piemiņas akmens Gothardam Frīdriham Stenderam, 2016-09-18,
Viesītes pagasts