Zlēku muiža, 2010,
Zlēku pagasts
Zlēku muižas drupas, 2010,
Zlēku pagasts
Zlēku muižas drupas, 2010,
Zlēku pagasts
Zlēku muižas drupas, 2010,
Zlēku pagasts
Zlēku muižas drupas, 2010,
Zlēku pagasts
Zlēku muižas drupas, 2010,
Zlēku pagasts
Zlēku muižas drupas, 2010,
Zlēku pagasts
Zlēku muižas drupas, 2010,
Zlēku pagasts
Zlēku muižas drupas, 2010,
Zlēku pagasts
Zlēku muiža, [192-],
Zlēku pagasts
Zlēku muiža, [192-],
Zlēku pagasts
Zlēku muižas kāpņu režģis, [192-],
Zlēku pagasts
Zlēku muižas pils, [192-],
Zlēku pagasts
Zlēku muiža, 1981,
Zlēku pagasts
Zlēku muiža, 1981,
Zlēku pagasts
Zlēku muiža, 1981,
Zlēku pagasts
Zlēku muiža, 1981,
Zlēku pagasts
Zlēku muižas parks, [200-],
Zlēku pagasts