Alsviķu muižas pils, 2010,
Alsviķu pagasts
Alsviķu muiža, [191-],
Alsviķu pagasts
Alsviķu muiža, 2015,
Alsviķu pagasts