Lāzberģa muižas pils, [193-?],
Jaunalūksnes pagasts