Valka. Talka, 1937-05-25,
Valkas pilsēta
Tirzas tautas nama atklāšana, 1890,
Tirzas pagasts
Leimaņu tautas nams, 2014,
Leimaņu pagasts
Neretas biedrības nams, [193-],
Neretas pagasts
Barkavas tautas nams, [193-],
Barkavas pagasts
Vidupes saiešanas nams, [198-],
Beļavas pagasts
Kultūras nams, [194-]
Saldus pagasts. Druvas kultūras nams, [197-],
Saldus pagasts
Baložu kūdras fabrikas kultūras nams, [196-],
Baložu pilsēta
Pāles kultūras nams, [197-],
Pāles pagasts
Priekšnesums "VEF" klubā, 1951-12-20,
Rīga
Pūres Sadraudzīgās biedrības nams, [194-],
Pūres pagasts