Korfu dzimtas kapenes Priekulē, [191-],
Priekules pilsēta
Korfu dzimtas kapenes Priekulē, [190-],
Priekules pilsēta
Priekule. Korfu dzimtas kapenes, [194-],
Priekules pilsēta
Krustpils kapsēta, [192-],
Jēkabpils
Bauska. Korfa muiža, [1990?],
Bauskas pilsēta