Talsi. Pilsētas ainava , [19--],
Talsu pilsēta
Talsi. Ainava pie ezera, 1959,
Talsu pilsēta
Talsi, [193-?],
Talsu pilsēta
Talsi, [191-?],
Talsu pilsēta
Talsi, [193-],
Talsu pilsēta
Talsu ainava, [193-],
Talsu pilsēta
Talsi, [19--],
Talsu pilsēta
Talsi, [19--],
Talsu pilsēta
Talsi, [193-],
Talsu pilsēta
Talsi, [193-],
Talsu pilsēta
Talsi, [193-],
Talsu pilsēta
Talsi. Skats no parka uz pilsētu, [193-],
Talsu pilsēta
Talsi no Klosterkalna, [19--],
Talsu pilsēta
Talsi, 1939,
Talsu pilsēta
Talsi no pilskalna, [193-],
Talsu pilsēta
Talsi, 1940,
Talsu pilsēta
Talsu pilskalns, [193-],
Talsu pilsēta