Ābeļu pagasta nams, [193-],
Jēkabpils
Jēkabpils, [191-],
Jēkabpils
Krustpils stacija, [193-],
Jēkabpils
Jēkabpils Aizsargu nams, [193-],
Jēkabpils
Jēkabpils. Kuģīša steķi, [193-],
Jēkabpils
Jēkabpils. Pārceltuve, [193-],
Jēkabpils
Krustpils. Jēkabpils, [193-],
Jēkabpils
Krustpils pils, [193-],
Jēkabpils
Jēkabpils. Krustpils, [193-],
Jēkabpils
Jēkabpils. Aizsargu nams, [193-],
Jēkabpils
Jēkabpils, [191-],
Jēkabpils
Jēkabpils. Pasta ēka, [193-],
Jēkabpils
Jēkabpils palu laikā, [190-],
Jēkabpils
Jēkabpils, [193-],
Jēkabpils