Plūdi Jēkabpilī, 1931,
Jēkabpils
Daugava pie Jēkabpils, [193-],
Jēkabpils
Daugava starp Krustpili un Jēkabpili, [193-],
Krustpils novads
Krustpils pils, 19--,
Jēkabpils