Krustpils, [193-],
Jēkabpils
Skats uz Jēkabpili, [193-],
Jēkabpils
Krustpils apriņķa skola, [193-],
Jēkabpils
Krustpils tilts, [193-],
Jēkabpils
Jēkabpils, [193-],
Jēkabpils