Neretas luterāņu baznīca. Kancele, 2010,
Neretas pagasts
Neretas luterāņu baznīca, 2010,
Neretas pagasts
Neretas luterāņu baznīca, 2010,
Neretas pagasts
Neretas luterāņu baznīca, 2010,
Neretas pagasts
Neretas stacijas dzīvojamā ēka, [192-?],
Neretas pagasts
Neretas stacija, [192-],
Neretas pagasts
Neretas stacija, [192-],
Neretas pagasts
Nereta. Fotokolāža, [192-],
Neretas pagasts
Neretas novada dome, 2012,
Neretas pagasts
Neretas katoļu baznīca, 2012,
Neretas pagasts
Neretas biedrības nams, [193-],
Neretas pagasts
Nereta. Raiņa un Dzirnavu ielu stūris, [192-],
Neretas pagasts