Rucavas pamatskola svētku rotā, [193-?],
Rucavas pagasts