Cēsu pilsdrupas, [193-],
Cēsu pilsēta
Cēsis. Pilsdrupas, [193-],
Cēsu pilsēta
Cēsu pils drupas, [190-?],
Cēsu pilsēta
Cēsu pils, [190-?],
Cēsu pilsēta
Cēsu pils drupas, [190-?],
Cēsu pilsēta
Cēsu pils drupas, [190-?],
Cēsu pilsēta
Cēsu pils drupas, [190-?],
Cēsu pilsēta
Cēsis. Pilsdrupas, [193-],
Cēsu pilsēta
Cēsis. Pils dārzs, [193-],
Cēsu pilsēta
Cēsis. Pilsdrupas, [195-],
Cēsu pilsēta
Cēsu pils, [192-],
Cēsu pilsēta
Cēsis. Pilsdrupas, [1905],
Cēsu pilsēta
Cēsis. Pilsdrupas, [1915],
Cēsu pilsēta
Cēsis. Pils, [193-],
Cēsu pilsēta
Cēsu pils parks, [195-],
Cēsu pilsēta
Cēsis. Pilsdrupas, 1955-06-05,
Cēsu pilsēta
Cēsis. Pilsdrupas, 1955-06-05,
Cēsu pilsēta
Cēsis. Pilsdrupas, [192-],
Cēsu pilsēta