Turku kapi Cēsīs, 2010,
Cēsu pilsēta
Turku kapi Cēsīs, 2010,
Cēsu pilsēta
Turku kapi Cēsīs, 1938,
Cēsu pilsēta