Bauska. Skats pār Mēmeli, 1922,
Bauskas pilsēta
Skats no Bauskas pilsdrupām uz pilsētu, [193-],
Bauskas pilsēta
Bauska, [190-],
Bauskas pilsēta
Bauska, [190-],
Bauskas pilsēta
Bauska, [192-],
Bauskas pilsēta
Bauska, [193-],
Bauskas pilsēta
Bauska, [191-],
Bauskas pilsēta
Mēmeles un Mūsas satece, [193-],
Bauskas pilsēta
Tilts pār Mēmeli Bauskā, 2004,
Bauskas pilsēta
Bauska, [193-],
Bauskas pilsēta
Mēmeles tilts, [1928],
Bauskas pilsēta
Mēmeles tilts, [193-],
Bauskas pilsēta
Mēmele, 1965,
Bauskas pilsēta
Mēmele. Baļķu pludināšana, 1947,
Bauskas pilsēta
Bauskas apkārtnes panorāma, [193-],
Bauskas pilsēta
Mēmele. Baļķu pludināšana, 1961,
Bauskas pilsēta
Mēmeles tilts, 1961,
Bauskas pilsēta
Mēmele. Plūdi Bauskā, 1928,
Bauskas pilsēta