Staburags, [191-],
Staburaga pagasts
Staburags, 1937,
Staburaga pagasts
Staburags, [19--],
Staburaga pagasts
Staburags, 1927,
Staburaga pagasts
Liepu avots pie Vīgantes, 1927,
Staburaga pagasts
Staburags, [19--],
Staburaga pagasts
Sēlpils. Vīgantes pamatskola, [1920],
Staburaga pagasts
Dziesmu svētki Vīgantes estrādē, [194-],
Staburaga pagasts
Dziesmu svētki Vīgantes estrādē, [194-],
Staburaga pagasts
Pārceltuve pār Daugavu pie Staburaga, [195-],
Staburaga pagasts
Daugava. Pārceltuve pie Staburaga, [195-],
Staburaga pagasts
Pārceltuve pār Daugavu pie Staburaga, [195-],
Staburaga pagasts
Pie Staburaga pārceltuves, [195-],
Staburaga pagasts
Klints pie Staburaga, [195-],
Staburaga pagasts
Pie Vīgantes muižas drupām, [195-],
Staburaga pagasts
Vīgante. Ceļā no Liepavota uz Staburagu, [195-],
Staburaga pagasts
Liepavots. Ekskursantu grupa, [195-],
Staburaga pagasts