Pampāļu luterāņu baznīca, [193-],
Pampāļu pagasts
Pampāļu luterāņu baznīca, 1990,
Pampāļu pagasts