Strenči. Baltijas Patērētāju Biedrība, [192-?],
Strenču pilsēta
Ludzas Zemes ierīcības komiteja, [192-?],
Ludzas pilsēta
Valmiera, 1918,
Valmiera
Cēsīs. Nams Rīgas ielā 18, 2011-06-16,
Cēsu pilsēta
Liepāja. Valsts tehnikums, [195-?],
Liepāja
Vecrīga. Laipu iela, [193-?],
Rīga
Četrgadīgā skola Jaunpiebalgā pie Abrupes, [19--],
Jaunpiebalgas pagasts
Pie Rīgas Doma baznīcas, [192-?],
Rīga
Pūre. Spirta brūzis, [192-],
Pūres pagasts
Pūres muižas rija, 1931,
Pūres pagasts
Skats uz Pūres muižu, [193-],
Pūres pagasts
Skats no Lazdukalna uz Vietalvas miestu, [19--],
Vietalvas pagasts