Viļakas Romas katoļu baznīca, [192-?],
Viļakas pilsēta
Viļakas brāļu kapu piemineklis, [193-?],
Viļakas pilsēta
Viļaka, [193-?],
Viļakas pilsēta
Viļaka. Jaunsargi, [193-?],
Viļakas pilsēta
Katoļu Prāvests Staņislavs Lupeiko, [188-],
Viļakas pilsēta
Viļakas katoļu draudze, 1940,
Viļakas pilsēta
Viļakas kapucīnu klostera ēka, 1940,
Viļakas pilsēta
Viļakas kapucīnu klostera ēka, 1938,
Viļakas pilsēta
Viļakas pareizticīgo baznīca, [193-],
Viļakas pilsēta
Viļaka. Lielā priede, [193-],
Viļakas pilsēta
Viļakas katoļu baznīca, [193-],
Viļakas pilsēta
Viļakas katoļu baznīca, [193-],
Viļakas pilsēta
Viļakas katoļu baznīca, [193-],
Viļakas pilsēta
Viļakas katoļu baznīca, [192-],
Viļakas pilsēta
Viļakas luterāņu baznīca, [193-],
Viļakas pilsēta