Viļakas brāļu kapu piemineklis, [193-?],
Viļakas pilsēta
Valmieras pilsēta, [196-],
Valmiera
Salaspils memoriāla celtniecība, [196-],
Salaspils pilsēta