Veclaicenes muiža. Stallis, 1960,
Veclaicenes pagasts
Veclaicenes mācītājmuiža, [193-],
Veclaicenes pagasts
Veclaicenes pagasts. „Ābelkalni”, 1950,
Veclaicenes pagasts
Bārdaskroga ēka. A.Jurģīša tirgotava, [193-],
Veclaicenes pagasts
Paiķa skola pie Vidzemes šosejas, [193-],
Veclaicenes pagasts
Degvielas uzpildes stacija Bārdaskrogs, 1964,
Veclaicenes pagasts
Dieva kalns. Skats pāri Koruļu ezeram, [196-],
Veclaicenes pagasts
Veclaicenes muiža. Saimniecības ēkas, [196-],
Veclaicenes pagasts
Korneta jaunā Aizsargu nama celtniecība, [193-],
Veclaicenes pagasts
Korneta krogs, [192-],
Veclaicenes pagasts
Apekalna draudzes skola, 1938,
Veclaicenes pagasts
Apekalna mācītājmuiža,
Veclaicenes pagasts
Veclaicenes Aizsargu nams, [1935],
Veclaicenes pagasts
Dzērves ezers, [193-],
Veclaicenes pagasts