Ungura ezers , 1930,
Raiskuma pagasts
Ungura ezers, [193-],
Raiskuma pagasts