Ķemeru luterāņu baznīca, [193-],
Jūrmala
Ķemeru luterāņu baznīca, [190-],
Jūrmala
Ķemeru luterāņu baznīca, [193-],
Jūrmala