Herberts Ozolītis, 1957-05-24,
Rīga
Ludza. Muzikanti, [192-?],
Ludzas pilsēta
Ludzas luterāņu baznīcas muzikanti, [192-?],
Ludzas pilsēta
Arvīds Vīksniņš, [192-],
Gulbenes pilsēta
Dikļu skolas skolēnu orķestris, [193-],
Dikļu pagasts
Priekšnesums "VEF" klubā, 1951-12-20,
Rīga
Zonālie dziesmu svētki Jelgavā, 1979-07-21,
Jelgava