Zaļenieku mācītājmuiža, 2016,
Zaļenieku pagasts
Meitene. Stacija, [193-],
Elejas pagasts