Zaļenieku mācītājmuiža, 2016,
Zaļenieku pagasts
Meitene. Stacija, [193-],
Elejas pagasts
Gulbene. Pils no parka puses, [192-],
Gulbenes pilsēta
Gulbenes pils, [193-],
Gulbenes pilsēta
Vecauces pils, [193-],
Auces pilsēta
Dobele. Pilsdrupas, [193-],
Dobeles pilsēta