Ērģemes mazpulku sastāvs, 1936,
Ērģemes pagasts
Trikāta. Neatpazītu cilvēku portrets, 1939,
Trikātas pagasts
Iesvētības Trikātas baznīcā, 1942-07-05,
Trikātas pagasts
Rūjienas saviesīgā biedrība, [19--],
Rūjienas pilsēta
Rūjienas saviesīgā biedrība, [19--],
Rūjienas pilsēta