Neatpazītu cilvēku grupas portrets, 1928-05-29,
Virgas pagasts
Daugavpils. Svinības vasarā, [19--],
Daugavpils
Neatpazītu vīriešu grupas portrets, 1926-09-17,
Daugavpils
Palsmanes pagasts. Bērna kristības, 1930-02-16,
Palsmanes pagasts
Vijciems. Iesvētības, 1935-05-26,
Vijciema pagasts
Iesvētības Alojas luteraņu baznīcā, [195-],
Alojas pilsēta
Neatpazītas ģimenes portrets, [19--],
Jēkabpils