Leģionārs, [194-],
Jelgava
Leģionārs ar ģimeni, [194-],
Strenču pilsēta
Karavīrs, [194-],
Strenču pilsēta
Jāņi Lejas Gauriņos ap 1957 gadu, [195-],
Ķeipenes pagasts
Kastrānē ap 1957. gadu, [195-],
Ķeipenes pagasts
Mazsalacas mednieki , [19--],
Mazsalacas novads
Cēsis. Ziema, [193-],
Cēsu pilsēta
Vilis Beicigers, [192-],
Talsu pilsēta
Cilvēku grupa pie Vīķu "Jaunzemu" līča, 1928-08-05,
Staiceles pagasts
Dainis Pēlmanis, 1959-11-01