"Teļa kancele", 1914,
Aizkraukles novads
Daugava pie Aizkraukles, 1936,
Aizkraukles pilsēta
Dabas skats, [193-],
Pļaviņu pilsēta
Tomu māju saimnieki, [192-],
Aizkraukles pagasts
Mazsalaca. Fabrika, [191-],
Mazsalacas pilsēta
Mazsalaca. Gada tirgus, [191-],
Mazsalacas pilsēta
Burtnieku ezera ainava, 1950-1970,
Burtnieku novads
Rozes grāmatu stends, [193-],
Rīga
Ūdensslēpotājs, 1970,
Burtnieku pagasts