Jahn, 1923-07-14,
Rīga
Brālis Rudolfs, 1909-07-15,
Rīga
Roberts, 1910,
Rīga
Cesvaines pagasts. Silzemnieki, [19--],
Cesvaines pagasts
Mežu dienas pie mežsarga V. Vitkausa, 1935-05-11,
Pāles pagasts
Pie staba: Pāles st. - Salacgrīva, [193-?],
Pāles pagasts
Neatpazītas cilvēku grupas portrets, [19--],
Cēsu pilsēta