Aiviekstes ūdensdzirnavu pārbūve, 1926,
Kalsnavas pagasts
Jānis Students no Ērģemes stacijas, [19--],
Ērģemes pagasts