Augusts Vedējs no "Kozemniekiem", 1923-09-10,
Alūksnes pilsēta
Nīkrāces pagasts. Paulu ģimene, 1928,
Nīkrāces pagasts
Neatpazītu cilvēku grupas portrets laivā, 1938-06-19,
Vaives pagasts