Jēkabs Sedols ar draugu, 1913,
Liepāja
Neatpazīta vīrieša salonfotogrāfija, [19--],
Smiltenes pilsēta
Pastaigā pa Rīgu, [19--],
Rīga
Plūdi Jēkabpilī, 1931,
Jēkabpils