Dikļu Tautas nama pamatu likšana, [1933?],
Dikļu pagasts
Berta-Anete un Rūdolfs Terinki, [190-],
Daugavpils
Rūdolfs Terinks, [19--],
Daugavpils
Rūdolfs Terinks, [19--],
Gaujienas pagasts
Rūdolfs Terinks, [19--],
Gaujienas pagasts
Lejasciema grāvrači, [19--],
Lejasciema pagasts