Kulšanas talka, [193-],
Nīkrāces pagasts
Preiļi, [195-],
Preiļu pilsēta
Berta Terinks dz. Grass, [193-?],
Daugavpils
Voldis, [19--]