Kulšanas talka, [193-],
Nīkrāces pagasts
Preiļi, [195-],
Preiļu pilsēta
Grupas portrets, [193-]
Grupas portrets, [193-]
Embūte. Grupas portrets, [193-],
Embūtes pagasts
Embūte. Grupas portrets, [193-],
Embūtes pagasts
Grupas portrets, [193-]
Daugavas krasts pie Pļaviņām, [193-],
Pļaviņu pilsēta
Pārceltuve pie Pļaviņām, [193-],
Pļaviņu pilsēta