Kāzas Zemītes pagastā, [193-],
Zemītes pagasts
Jaunlaulātie , [193-?]
Jaunlaulātie, [193-],
Zemītes pagasts
Neatpazītu cilvēku grupa, [193-],
Zemītes pagasts
Iesvētīšanas dienā, [19--],
Zemītes pagasts
Labības pļauja Alojas Veclauros, [193-],
Alojas pagasts
Alojas Veclauros draugi un kaimiņi, [196-],
Alojas pagasts
Alojas Veclauros radi un kaimiņi, [193-],
Alojas pagasts
Neatpazītu cilvēku grupa, [193-],
Alojas pagasts