Alfrēds Goba radu pulkā Dignājā, [193-],
Dignājas pagasts
Makšķernieki Rīgā, [195-?],
Rīga
Iesvētāmo gājiens, [19--],
Lejasciema pagasts
Neatpazītu vīriešu dubultportrets, [189-?],
Siguldas pilsēta
Ledus laušana Aiviekstē, 1937-1938,
Kalsnavas pagasts
Aiviekstes spēkstacijas aizsprosts, [1937?],
Kalsnavas pagasts
Baļķu pludināšana pa Aivieksti, [1933?],
Kalsnavas pagasts
Plūdi Loses upē, [1977?],
Nīgrandes pagasts