Kāzu viesi Rucavas "Nūjēnos", [192-?],
Rucavas pagasts
Malnavas muižas pils, [192-?],
Malnavas pagasts
Cilvēki Gaujas krastā pie Strenčiem, [192-],
Strenču pilsēta
Līgotāji pie baznīcas Ērgļos, 1933-06,
Ērgļu pagasts
Rūdolfa Blaumaņa tēvs un māte, [192-],
Ērgļu pagasts
Alšu kaļķu ceplis, [195-?],
Nīgrandes pagasts
Talcinieku grupa pie siena vezuma, [194-?],
Rucavas pagasts
Rucavnieks un rucavniece ar kokli, [193-?],
Rucavas pagasts