Viesības, 1955,
Asūnes pagasts
Pēteris Sīpolnieks, [19--],
Rīga
Staņislavs Kaupužs, [193-],
Kārsavas pilsēta
Neatpazīta vīrieša portrets, [192-?],
Mārupes novads
Neatpazīts vīrietis pie klets, [19--],
Kārsavas novads
Neatpazīta vīrieša portrets ziemā, [193-],
Kārsavas novads
Malkas vedēji, [193-]
Kareivji izklaidējas, [193-],
Rīga
Mežsargi, [19--],
Kārsavas pilsēta
Jāņu diena, [193-?],
Valmieras pagasts
Krišjānis Eglīte, [19--],
Alojas pagasts
Eglīšu ģimenes portrets, [192-?],
Alojas pagasts