Kristības, [19--],
Alojas pagasts
Krišjāņa Eglītes bēres, [19--],
Alojas pagasts
Kāzas Alojas pagasta "Ķilpās", [19--],
Alojas pagasts
Neatpazīta vīrieša portrets, [19--],
Alojas pagasts
Neatpazīta vīrieša portrets, [19--],
Alojas pagasts
Jānis Eglīte ar savām tantēm, [19--],
Alojas pagasts
Bēres Alojā, [19--],
Alojas pagasts
Jāņa Eglītes bēres, 1949-11-14,
Alojas pagasts
Lapiņu ģimene, [193-?],
Lielplatones pagasts
Pūre un dārzkopība, [192-],
Pūres pagasts
Pūre un dārzkopība , [1930],
Pūres pagasts
Pūre un dārzkopība, [193-],
Pūres pagasts
Pūre un dārzkopība, [193-],
Pūres pagasts
Pūre un dārzkopība, [193-],
Pūres pagasts
Pūre un dārzkopība, [193-],
Pūres pagasts