Malkas vedēji, [193-]
Kareivji izklaidējas, [193-],
Rīga
Mežsargi, [19--],
Kārsavas pilsēta
Jāņu diena, [193-?],
Valmieras pagasts
Krišjānis Eglīte, [19--],
Alojas pagasts
Eglīšu ģimenes portrets, [192-?],
Alojas pagasts
Kristības, [19--],
Alojas pagasts
Krišjāņa Eglītes bēres, [19--],
Alojas pagasts
Kāzas Alojas pagasta "Ķilpās", [19--],
Alojas pagasts
Neatpazīta vīrieša portrets, [19--],
Alojas pagasts
Neatpazīta vīrieša portrets, [19--],
Alojas pagasts
Jānis Eglīte ar savām tantēm, [19--],
Alojas pagasts
Bēres Alojā, [19--],
Alojas pagasts
Jāņa Eglītes bēres, 1949-11-14,
Alojas pagasts
Lapiņu ģimene, [193-?],
Lielplatones pagasts