Neatpazīta vīrieša portrets, [192-?],
Cēsu pilsēta
Neatpazīta vīrieša portrets, 1926,
Cēsu pilsēta
Neatpazīta vīrieša portrets, 1923,
Cēsu pilsēta
Neatpazīta vīrieša portrets, [192-?],
Cēsu pilsēta
Neatpazīta vīrieša portrets, [192-?],
Cēsu pilsēta
Grupas salonportrets, [193-],
Rīga
Jānis Sūna, 1943,
Rīga
Ormanis, [193-?],
Rīga
Saviesīgs pasākums Pāvilostas pludmalē, [193-],
Pāvilostas novads
Linu kulstīšanas talka, [193-],
Sakas pagasts
Kāzas Sakas pagasta saimniecībā, [193-],
Sakas pagasts
Blaubardu ģimenes portrets, [192-],
Pāvilostas pilsēta
Pie Svitenes kultūras nama, [1970?],
Svitenes pagasts