Saviesīgs pasākums Pāvilostas pludmalē, [193-],
Pāvilostas novads
Linu kulstīšanas talka, [193-],
Sakas pagasts
Kāzas Sakas pagasta saimniecībā, [193-],
Sakas pagasts
Blaubardu ģimenes portrets, [192-],
Pāvilostas pilsēta
Pie Svitenes kultūras nama, [1970?],
Svitenes pagasts
Brāļu kapi Svitenes parkā, [195-?],
Svitenes pagasts
Pie Svitenes skolas, [196-?],
Svitenes pagasts
Pie Svitenes 8-gadīgās skolas, [196-?],
Svitenes pagasts
Skats uz Svitenes skolu, [198-?],
Svitenes pagasts
Pie Svitenes skolas atbraucis automobilis, [193-?],
Svitenes pagasts
Svitenes pagasts. Mājas "Grundiņi", [197-?],
Svitenes pagasts