Neatpazītu vīriešu dubultportrets, [189-?],
Siguldas pilsēta
Ledus laušana Aiviekstē, 1937-1938,
Kalsnavas pagasts
Aiviekstes spēkstacijas aizsprosts, [1937?],
Kalsnavas pagasts
Baļķu pludināšana pa Aivieksti, [1933?],
Kalsnavas pagasts
Plūdi Loses upē, [1977?],
Nīgrandes pagasts
Pajūgs pie nama, [191-?]
Dzīvoklis Talsos, 1922,
Talsu pilsēta
Latviešu karavīrs, [192-?],
Rīga
Auškaps, 1921-11-20,
Rēzekne
Ainažu jūrnieki, 1913-01-21,
Ainažu pilsēta
25 gadi kopš Krāslavas ģimnāzijas beigšanas, 1972-06-17,
Krāslavas pilsēta