Gājēji Rīgas ielā, 1925,
Rīga
Kaucmindes mājturības skolas audzēkņi, [193-],
Rundāles pagasts
Rīga. Pēc iesvētībām, [193-?],
Rīga
Rīga. Gājēji, 1939-05-29,
Rīga