Grupas portrets, [192-]
Kuģīša Gulbis piestātne, 1969,
Jēkabpils
Dunalkas pagasts. Grantiņu ģimene, [194-],
Dunalkas pagasts
Nīkrāces pagasts. Mirdzas Paulas bēres, [193-],
Nīkrāces pagasts